Przelicznik dla drewna kawałkowego m3 na kg

Wybierz z listy rodzaj drewna kawałkowego
Wprowadź ilość m3 drewna kawałkowego:
Wynik to:
Przelicz
* Do przeliczenia przyjęto założenie o uśrednionej wilgotności drewna na poziomie 15%.